Administration

Management

Managing Committee

 • Sl.NoName
 • 1Sri. T. K. Parthasarathy - Chairman
 • 2Sri. C. A. Mohan
 • 3Sri. R. Vaidyanathan
 • 4Sri S Sridharan
 • 5Sri C Kasturiraj
 • 6Kum. Malathy N
 • 7Sri. S. Viswanathan
 • 8Smt. M. R. Padmalatha
 • 9Smt. Prema Sitaram
 • 10Sri. R. Ananthanarayanan
 • 11Dr. G. Sathish
 • 12Sri C. Sathiya Murthy
 • 13Dr. Jayalakshmi Jaganathan
 • 14Sri. S. Swaminathan

Facility